بخش دام و طیور ذینفع اصلی طرح جامع است


تهران – ایرنا – معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: حوزه دام و طیور کشور ذینفع اصلی طرح کشت نمونه برای تامین علوفه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975762/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار