بدترین سناریوهای اقلیمی امروز دیگر قابل قبول نیستند

این بدیهی است که خبر نگران کننده ای است، اما، در حقیقت، اوضاع آنقدرها هم که به نظر می رسد بد نیست. نگران نباش من در انکار اقلیمی نیافتم…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734211-000-the-worst-case-climate-scenarios-are-no-longer-plausible-today/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

کریستی کوپر / شاتر استوک

مراسم سالانه تعیین رتبه ۱۲ ماه گذشته در نمودار جهانی “گرم ترین سال ثبت شده” به خوبی در حال انجام است. به گفته a گزارش اولیه توسط سازمان جهانی هواشناسی – احتمالا در پنجم یا ششم، که در این صورت، هشت سال گذشته هشت سال گرمترین خواهد بود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار