برای تولید و تامین جوجه یکروزه در کشور مشکلی نداریم


تهران- ایرنا- دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: در زمینه تامین جوجه یکروزه مورد نیاز کشور در ماه های آینده مشکلی نداریم و با تمام توان در خدمت تولیدکنندگان مرغ گوشتی هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098249/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار