برخورد با فروش بالای قنادی توسط اتحادیه/افراد گزارش تخلف


تهران – ایرنا – رئیس اتحادیه نانوایان تهران گفت: با توجه به اینکه امسال به دلیل آزادسازی قیمت کالاها، مصوبه قیمتی برای شیرینی نداریم اما مردم می توانند هر گرانی در شب را از شب یلدا اعلام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970417/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار