برداشت سیب زمینی هرمزگان آغاز شد


بندرعباس – ایرنا – مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: برداشت سیب زمینی در 393 هکتار از اراضی کشاورزی این استان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85091294/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار