برداشت نیشکر در هشت صنعت خوزستان آغاز شد

وی میانگین برداشت نیشکر در واحد سطح را 73 تن در هکتار عنوان کرد و ادامه داد: با وجود خشکسالی و تنش آبی فصل 1401-1400 این میزان نیشکر قابل قبول و مطلوب است.

به گزارش افق 1404، در صورت تامین آب پایدار و غلبه بر خشکسالی، سهم استان خوزستان از نیاز شکر کشور از دو محصول نیشکر و نیشکر چغندر قند به 70 درصد می رسد.

ناصری افزود: سال گذشته 23 هزار تن شکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تولید شد اما امسال (سال برداشت 1401-1400) تولید شکر در این مجتمع باید به 40 هزار تن برسد.

عبدالعلی ناصری وی افزود: عملیات برداشت نیشکر در هشت واحد نیشکر وابسته به شرکت توسعه نیشکر و صنایع وابسته تا پایان فروردین ماه 1402 ادامه دارد.

8 واحد نیشکر خوزستان شامل کارون شوشتر و میان آب شوش 40 درصد شکر مورد نیاز کشور را تولید می کنند.

ناصری گفت: با احتساب شکر خام وارداتی که در واحدهای نیشکر خوزستان تصفیه می شود، تولید شکر سفید در هشت واحد نیشکر خوزستان امسال به 700 هزار تن می رسد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان روز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار ایرنا گفت: پیش بینی می شود پنج میلیون تن نیشکر از واحدهای نیشکر هفت تپه، دهخدا، حکیم فارابی، امام خمینی (ره)، دعبل برداشت شود. خزاعی، امیرکبیر، سلمان فارسی و میرزا کوچک خان حدود 518 هزار تن شکر تولید و به بازار مصرف عرضه می کنند.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با تصمیم سران قوای سه گانه از بخش خصوصی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی منتقل شد.

کشت بیش از پنج هزار هکتار نیشکر در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع وابسته گفت: امسال برای اولین بار در 60 سال کشت و صنعت نیشکر در هفت تپه، 5 هزار و 200 هکتار کشت جدید نیشکر در این مجتمع محقق شده است.

شکر مورد نیاز کشور سالانه حدود 2 میلیون و 200 هزار تن است که یک میلیون و 500 هزار تن آن وارداتی و 700 هزار شکر خام وارد می شود که در واحدهای تصفیه نیشکر قند خوزستان و سایر شیرینی های کشور به شکر سفید تبدیل می شود.

سالانه حدود 17.5 میلیون تن محصولات زراعی، باغی، شیلاتی، دامی، لبنیات و عسل در خوزستان تولید می شود.

بر اساس برآورد سازمان جهاد کشاورزی خوزستان طی 2 سال خشکسالی، میزان تولید در بخش کشاورزی استان بین 25 تا 30 درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84934968/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار