برداشت گندم از مزارع کردستان آغاز شد


سنندج-ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: برداشت گندم در مزارع استان با خرمن کوبی این خوشه های طلا از مزارع شهرستان کامیاران آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158742/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار