برداشت گندم در مزارع استان اردبیل آغاز شد


اردبیل-ایرنا- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: برداشت و تهیه گندم از کشاورزان منطقه بیله سوار آغاز شده و تاکنون نزدیک به هفت هزار تن گندم از کشاورزان این منطقه خریداری شده است. . .


منبع: https://www.irna.ir/news/85132401/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار