برداشت گیلاس در باغات استان اردبیل آغاز شد


اردبیل-ایرنا- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از آغاز برداشت گیلاس از 2 هزار و 700 هکتار از باغات این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135628/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار