برداشت 54 هزار تن آهک در جنوب کرمان آغاز شد


جیرفت – ایرنا – مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت: عملیات برداشت آهک در زمینی به مساحت چهار هزار و 175 هکتار از باغات بارور جنوب کرمان آغاز شده و تا پایان شهریورماه 54 هزار تن برداشت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85174352/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B5%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار