بررسی دامنه توجه: تزریق خوش آمدگویی از شواهد

تصویر پیش فرض New Scientist

چگونه می توانیم کار و رفاه را در دنیای امروزی که به فناوری وابسته است، آشتی دهیم؟

گلوریا مارک از سال 2004 به مطالعه حواس پرتی پرداخته است. اولین کتاب او راهنمای ارزشمندی برای ایجاد تعادل بین کار و رفاه در دنیایی است که به طور فزاینده ای وابسته به فناوری است.

فن آوری


11 ژانویه 2023

جاستین پیجت/دیجیتال ویژن/گتی ایماژ

توسط احمد گل کار

احمد گل کار