بررسی دنیای بیگانه: جشن اشکالات زمین – همانطور که ناپدید می شوند

پروانه های مونارک گروهی چشمگیر را تشکیل می دهند، اما تعداد آنها به سرعت در حال کاهش است.

دنیای بیگانه
استیو نیکولز (سر زئوس)

این انتقال سرگیجه‌آور مقیاس است که به بهترین شکل رابطه پیچیده ما با حشرات را مشخص می‌کند. با بزرگنمایی، ما با شیفتگی وحشتناکی به مگس های پری انگلی خیره می شویم که به اندازه کافی کوچک هستند که نه بدن بلکه تخم های دیگر حشرات را انگلی می کنند. با بزرگ نمایی، ما در شگفتی از نزدیک به 10 میلیون گونه حشره رها شده ایم – و شگفت زده می شویم که وزن کل مورچه ها در جنگل های بارانی آمازون حدود چهار برابر وزن مجموع همه …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25734331-100-alien-worlds-review-celebrating-earths-insects-as-they-disappear/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

پرواز دسته جمعی Monarch

استیو نیکولز

توسط احمد گل کار

احمد گل کار