بررسی سرنخ های کاشت: داستان های جذاب درباره نقش گیاهان در جنایت

آنها او را شرلوک هلمز فرانسه می نامیدند – و در واقع، شیطنت های او الهام بخش رمان نویس آرتور کانن دویل بود.

گیاه شناسی قانونی می تواند شاهد کلیدی در پرونده های قتل یا تجاوز باشد

mladenbalinovac/Getty Images

کتاب جدیدی از دیوید جی گیبسون، از ساختن آخرین وعده غذایی یک فرد متوفی تا مسمومیت احتمالی بودا، داستان های بسیار خوبی در مورد چگونگی کمک گیاهان به حل جنایات – و استفاده از آنها برای ارتکاب آنها دارد.

انسان


31 آگوست 2022

سرنخ کاشت: گیاهان چگونه جنایات را حل می کنند
دیوید جی گیبسون (انتشارات دانشگاه آکسفورد)

زمانی که ادموند لوکارد آزمایشگاه پزشکی قانونی خود را در سال 1912 تأسیس کرد، جهان هرگز چیزی شبیه به آن ندیده بود. این مکان چیز زیادی برای دیدن نداشت – مکان های تنگ در طبقه چهارم کاخ عدالت در لیون – اما در آنجا، لوکارد متعهد شد که در آنجا ژست بگیرد…


منبع: https://www.newscientist.com/article/0-planting-clues-review-intriguing-tales-about-plants-role-in-crime/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

کارآگاه یا بازپرس مجرب در مجموعه حفاظتی جمع آوری شواهد و عکس گرفتن در صحنه جرم در جنگل.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار