بررسی فصل دوم سیاره ماقبل تاریخ: بازگشت آتنبورو به زمین باستانی

Apple TV+، در 22 می

Imperobator، یکی از خویشاوندان غول پیکر حیوانات Velociraptor مانند، نشان داده شده در Prehistoric Planet 2

سیاره ماقبل تاریخ 2

چه زمانی سیاره ماقبل تاریخ پخش شده در سال گذشته، احساس می کرد اولین اقدام از چیزی بزرگتر است. این مجموعه مستند انیمیشنی زیباکه توسط دیوید آتنبرو روایت می‌شود و توسط واحد تاریخ طبیعی بی‌بی‌سی برای Apple TV+ تهیه شده است، معرفی عمیقی به جهان مانند ۶۶ میلیون سال پیش بود. بیشتر توجه به دایناسورهای آشنا معطوف شد، حتی اگر آنها در سناریوهای ناآشنا به تصویر کشیده شدند، مانند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2373406-prehistoric-planet-2-review-attenborough-returns-to-ancient-earth/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

تصویر پیش فرض New Scientist

توسط احمد گل کار

احمد گل کار