بررسی ماشین آبی: اقیانوس زمین مانند یک موتور غول پیکر

اغلب ما از تأثیر اقیانوس بر عملکرد سیاره خود قدردانی نمی کنیم

ماشین آبی: چگونه اقیانوس جهان ما را شکل می دهد
هلن چرسکی (توروا)

ناتالی فوبس/گتی ایماژ

تصویر پیش فرض New Scientist

وقتی در کنار اقیانوس می ایستید، به راحتی فراموش می کنید که به هر قطعه آبی دیگری در این سیاره متصل است. اگر اینقدر تمایل داشتید، می‌توانید از نزدیکترین بندر خود در تمام دریاها و اقیانوس‌های زمین بدون دست زدن به خشکی حرکت کنید. همانطور که فیزیکدان اقیانوس هلن چرسکی در کتاب جذاب خود به ما یادآوری می کند، ماشین آبیاقیانوس است…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25834410-300-blue-machine-review-earths-ocean-as-a-giant-engine/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار