بررسی مانیفست تاریکی: چرا باید چراغ ها را خاموش کنیم

آلودگی نوری حیوانات را آزار می دهد و همچنین با بیماری های انسانی مرتبط است. یوهان اکلوف، دانشمند خفاش، در کتاب جدید خود چند راه حل مفید دارد

زمین


23 نوامبر 2022

خانه A4HEEB در Ebbw Vale در شب با آلودگی نوری ناشی از لامپ های خیابانی در فاصله دور جنوب ولز انگلستان

در کتابش مانیفست تاریکییوهان اکلوف که در اصل دو سال پیش به زبان سوئدی منتشر شد،…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634140-600-the-darkness-manifesto-review-why-we-need-to-turn-out-the-lights/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

در طول تاریخ ما، انسان ها از تاریکی می ترسیدند

کریس هاوز/آلامی

یوهان اکلوف

مانیفست تاریکی

ترجمه الیزابت دنوما (بادلی هد)

هنگام غروب، خفاش هایی که در کلیسای قدیمی سانتاک در سوئد لانه می کنند به دنبال حشرات می گردند. نمای کلیسای قرن دوازدهم در شب روشن نمی شود. بنابراین، مانند گذشته، این ساختمان به عنوان پناهگاهی برای خفاش ها باقی مانده است، موجودات قابل توجهی که برای عملکرد در تاریکی تکامل یافته اند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار