بررسی مغز: برشی مرموز از وحشت علمی تخیلی

سرگرمی انحصاری

آملیا (رامونا فون پوش) و پسرش ویلیام (توبی کینگ باکاره)

ویلیام دوباره راه رفتن و صحبت کردن را یاد می گیرد و…


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25934470-800-cerebrum-review-an-enigmatic-slice-of-sci-fi-horror/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeیک سال پس از اینکه ماشینی که او در حال رانندگی بود از جاده خارج شد و به درخت برخورد کرد، ویلیام در یک اتاق تقریباً خالی در طبقه همکف یک خانه نشان داده می شود. یک تخت کمپ و یک تلویزیون وجود دارد. این اتاق قدیمی او نیست – حتی ممکن است خانه او نباشد، او خیلی ناشناس است – اما باید انجام شود.

جزوه سرگرمی امضا فیلم هنوز: مغز.  توبی کینگ باکاره در نقش ویلیام و رامونا فون پوش در نقش آملیا.

مغز
سباستین وایت
پلتفرم های دیجیتال از 3 جولای

توسط احمد گل کار

احمد گل کار