برنامه تولید بذر در استان بوشهر 100 درصد تکمیل شد


بوشهر – ایرنا – مدیر امور کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برنامه تامین و تهیه بذر با مشارکت و همکاری پنج شرکت تولیدکننده بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان به طور 100 درصد تکمیل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129029/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار