برنامه تولید بذر گندم دیم در کردستان 38 درصد افزایش یافت.


سنندج – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان از افزایش 38 درصدی برنامه تولید بذر گندم دیم در استان در اجرای طرح کشاورزی نسبت به سال قبل خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074434/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B3%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار