برنامه جلوگیری از خروج ارز با افزایش تولید موز در سواحل مکران
ساری – ایرنا – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال حدود 500 میلیون یورو برای واردات موز از کشور برداشت شده است، گفت: یکی از طرح های تحول وزارت کشاورزی است. جهاد سال آینده افزایش تولید موز در جنوب کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85060327/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار