برنامه ریزی برای بهره برداری از 600 هکتار گلخانه در استان اردبیل


اردبیل – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل اعلام کرد: بر اساس برنامه ریزی و تمهیدات انجام شده تا پایان دولت سیزدهم تعداد کل گلخانه های در حال بهره برداری در استان اردبیل خواهد بود. به 600 هکتار افزایش یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964764/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

توسط احمد گل کار

احمد گل کار