برنامه ریزی برای تولید مرغ پایدار بر اساس مصرف سرانه داخلی


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: برنامه ریزی تولید در حلقه های مختلف گوشت مرغ برای تولید پایدار بر اساس سرانه مصرف داخلی تعریف شده (32 کیلوگرم)، ذخیره سازی و مطابق با حمایت از تولید ملی نیز برای صادرات در سال 1401 انجام می شود. . بود


منبع: https://www.irna.ir/news/84973705/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار