برنامه ریزی منابع طبیعی برای تولید یک میلیارد نهال در کشور

نوبخت ادامه داد: امیدواریم استان ایلام نیز سهم قابل توجهی از سودآوری چوب در کشور داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور خاطرنشان کرد: در منطقه دهلران چهار هزار و 500 هکتار برای کاشت درخت و صادرات الوار آماده می شود.

وی ادامه داد: در این سفر به استان ایلام ظرفیت ها و ظرفیت های استان در بخش های مختلف شناسایی و اعتبارات لازم به بخش های مختلف استان تخصیص می یابد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفت: با توجه به توانمندی های بالای استان در حوزه منابع طبیعی، این استان در اعتبارات سال 1402 به صورت ویژه در نظر گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، عباسعلی نوبخت روز دوشنبه در دیدار با استاندار ایلام افزود: ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی استان ایلام در دستور کار قرار دارد.

نوبخت با قدردانی از تلاش های استاندار برای توجه ویژه به منابع طبیعی گفت: در این سفر توانمندی ها و پتانسیل های استان دیده می شود و اعتبارات خوبی تخصیص می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922091/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار