برنامه ریشه کنی 6 بیماری دام در دو سال آینده/ایجاد شغل برای 10000 نفر


تهران – ایرنا – رئیس سازمان دامپزشکی کشور از طرح ریشه کنی 6 بیماری دام در دو سال آینده خبر داد و گفت: در طرح ریشه کنی این بیماری ها حداقل 10 هزار واکسیناتور آموزش دیده و شغل جدید ایجاد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966130/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C-%DB%B6-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار