برودت هوا 712 میلیارد تومان به کشاورزی خراسان جنوبی زیان وارد کرد


بیرجند – ایرنا – مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: بر اساس برآوردهای کارشناسان جهاد کشاورزی از ابتدای آذرماه امسال سرما و یخبندان 712 میلیارد تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014855/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DB%B7%DB%B1%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار