برکت و نفرین ظهور آکسیون در فیزیک ذرات ایالات متحده

البته احساس می کنم دلیل خوبی برای آن دارم. اولاً، آکسیون نام بزرگی دارد که ریشه های جالب آن به مراسم عبادت کلیسای ارتدکس یونان برمی گردد. دوم، این ذره پیشنهادی دوچندان قانع کننده است زیرا، اگر …


منبع: https://www.newscientist.com/article/mg25634140-300-the-blessing-and-the-curse-of-the-axions-rise-in-us-particle-physics/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

می گوید از آنجایی که برخورد دهنده بزرگ هادرونی در جستجوی خود برای ابرتقارن چیزی پیدا نکرد، فیزیکدانان توجه خود را به اکسیون معطوف کردند. چاندا پرسکود-واینشتاینابر فن خودخوانده این ذره فرضی

فیزیک


| روزنامه نگار

23 نوامبر 2022

خوانندگان منظم این ستون می دانند که وقتی صحبت از نامزدهای ماده تاریک به میان می آید، من به نوعی یک سوپر طرفدار آکسیون هستم. این ذره فرضی در دهه 1970 به عنوان بخشی از راه حلی برای یک مسئله در مدل استاندارد فیزیک ذرات تئوری شد که هنوز حل نشده است. هشت سال است که آکسیون در مرکز تحقیقات من بوده است.

تصاویر شاتر استوک/ناسا

سحابی و کهکشان ها در فضای تاریک  عناصر این تصویر ارائه شده توسط ناسا.  کد شاتر استاک 1140040991;  سفارش خرید: -؛  کار: -;  مشتری: -؛  دیگر: -

توسط احمد گل کار

احمد گل کار