برگزاری جشنواره ها بستری برای رونق کسب و کار در مازندران ایجاد می کند


نوشهر-ایرنا-مازندران توانایی های خوبی برای برپایی جشنواره های محصولات مختلف در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی دارد که به گفته کارشناسان دستیابی به این مهم در راستای توسعه کسب و کار به ویژه در روستاها نیازمند برنامه ریزی اساسی و تدوین نقشه راه علمی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051746/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار