برگزاری نمایشگاه تامین مستقیم محصولات کشاورزی در شب یلدا


تهران – ایرنا – نمایشگاه کشاورزی با تامین مستقیم در شب یلدا از 8 تا 2 آذرماه در بازار پروتئین حکیمیه (شرکت گوشت سابق) برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973764/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار