برگزاری نمایشگاه منبع یابی مستقیم کالا از امروز 27 اسفندماه آغاز می شود


تهران – ایرنا – مدیرکل هیات تجارت داخلی کالاهای کشاورزی از برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات اساسی و ضروری در روزهای پایانی سال جاری و ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: این نمایشگاه ها از امروز آغاز به کار کرد. 27 اسفند در سراسر کشور و تا 7 اسفند ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051921/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط احمد گل کار

احمد گل کار