برگزاری همایش منطقه ای صندوق های حمایت از کشاورزی در سنندج


سنندج – ایرنا – مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی کردستان گفت: اجلاس منطقه ای صندوق حمایت از بخش کشاورزی با حضور 6 استان 2 و 3 خرداد ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود. از کشور


منبع: https://www.irna.ir/news/85116208/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC

توسط احمد گل کار

احمد گل کار