برگزاری چهارمین کاروان ترویج الگوی کشت گیاه در 27 و 28 اردیبهشت


تهران- ایرنا- وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: چهارمین کمپین ترویج الگوی کشت بهاره 27 تا 28 اردیبهشت ماه در 15 استان اولویت دار کشور برگزار می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096095/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B7-%D9%88

توسط احمد گل کار

احمد گل کار