بزاق شما می تواند نوع شراب مورد علاقه شما را تعیین کند


مصرف کنندگان شراب گزینه های زیادی برای انتخاب نوع مورد علاقه خود دارند

کلاوس ودفلت/گتی ایماژ

تغییرات در پروتئین های بزاق ما ممکن است توضیح دهد که چرا افراد مختلف ممکن است شراب های مختلف را دوست داشته باشند. محققان غلظت دو نوع پروتئین را با میزان شدید نوشیدنی‌ها در شرابی مانند میوه‌ای یا گلی و ترجیحات آنها برای نوشیدنی الکلی مرتبط دانستند.

ترجیحات شراب یک فرد ممکن است حداقل تا حدی به پیشینه فرهنگی، دانش نوشیدنی و ذائقه شخصی او بستگی داشته باشد. ولی کیت هاول در دانشگاه ملبورن استرالیا و همکاران…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2371293-your-saliva-may-determine-which-types-of-wine-you-prefer/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار