بزرگترین مزرعه آرتمیا کشور در «عجب شیر» زهکشی شد.


مراغه – ایرنا – همزمان با سفر رئیس جمهور و هیات دولت به آذربایجان شرقی، بزرگترین مزرعه پرورش میگوی جلبک و آب نمک کشور به وسعت 58 هکتار در بندر رحمانلو شهرستان عجب شیر آبیاری شد. و در ساحل شرقی دریاچه ارومیه.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133878/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AC%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار