بلای خشکسالی بر جنگل های خراسان جنوبی


بیرجند- ایرنا- خشکسالی که بیش از 2 دهه در خراسان جنوبی ادامه دارد، علاوه بر زمین های کشاورزی، جنگل ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است به طوری که 80 هزار هکتار از جنگل های طبیعی استان به دلیل خشکسالی اخیر آسیب جدی دیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159511/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار