بهبود شرایط بازار پس از اجرای قانون ادغام

ساداتی نژاد از مسئولان درخواست کرد که از خط کسب و کار ایجاد شده حمایت کنند، زیرا این حوزه جدیدی است که ما باید آن را تقویت کنیم تا بتوانیم از مزرعه به انشعاب عبور کنیم.

او به معاونان اداری و مالی به عنوان حامیان هر نهاد و سازمانی می نگریست.

به گزارش ایرنا، از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد در نشست معاونان توسعه مدیریت منابع سازمان جهاد کشاورزی استان ها، تولید را هدف وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: که شرایط بازار پس از اجرای این قانون نسبت به گذشته بهتر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی بر اهمیت خدمت به سفره مردم به عنوان یک کار جهادی تاکید کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی ماموریت دارد در 4 حوزه دامپروری، باغداری، کشاورزی و صیادی تولید کند. تولید از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بخش اداری و مالی سازمان ها برای رونق تولید و رشد آن ایجاد شده است.

به گفته وی، اجرای هر یک از موارد ذکر شده در هر دوره کافی است، اما وزارت جهاد کشاورزی اجرای چند طرح را با هم پیش می برد.

ساداتی نژاد با اشاره به اجرای کشت قراردادی در سال اول دولت سیزدهم یادآور شد: در حال حاضر به دنبال اجرای الگوی کشت هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی بهبود شرایط بازار را وزارت جهاد کشاورزی بدون افزایش نیروی انسانی و تسهیلات دانست و گفت: اصلاح قیمت و رواج یارانه ها برای سفره مردم بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است. برای اطمینان از عدم وجود کمبود محصولات در این زمینه پذیرفته شد.

وی خواستار جبران تاخیرهای گذشته ماموریت های بانک کشاورزی شد و افزود: اموال مازاد موضوع مهمی است که در بودجه امسال به آن اشاره شده است و در این راستا می توان با افزایش بهره وری در راستای اهداف جهادی هزینه کرد.

در این مراسم هوشنگ محمدی معاون توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی نیز بر لزوم حمایت از خط مقدم تولید و تامین امنیت غذایی تاکید کرد و فروش اموال مازاد را در پیشبرد اهداف موثر دانست. .


منبع: https://www.irna.ir/news/84903918/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

ساداتی نژاد با بیان اینکه نام جهاد به درد کارکنانش می خورد که کمترین حقوق را دریافت می کنند، گفت: نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی از نجیب ترین نیروهای دولت هستند که با صداقت و دلسوزی کار می کنند و فقط نگاه نمی کنند. در پول

وزیر جهاد کشاورزی به نظارت بر وضعیت مسکن کارکنان این وزارتخانه در شهرستان ها و استان ها پرداخت و گفت: نباید زیاده روی کرد و این موضع را دنبال کرد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار