بهبود فرآیند تامین نهاده های سویا برای مرغداری ها


تهران – ایرنا – دبیر انجمن تولیدکنندگان مرغ یکروزه گفت: با از سرگیری توزیع سویا برای واحدهای تولیدی مرغ، روند تولید تا هفته آینده بهبود می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172882/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار