بهبود 3.5 درصدی رشد کشاورزی/تثبیت قیمت 33 محصول اساسی طرح "فجر تا فطر"


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد 1.1 درصدی بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال نسبت به رشد منفی 2.4 درصدی در نیمه نخست سال گذشته ناشی از تثبیت قیمت ها. 33 کالای اساسی در طرح «فجر تا فطر».


منبع: https://www.irna.ir/news/85024981/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%B3-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B3%DB%B3-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار