بهترین استان ها برای ارتقای بهره وری محصولات آبزی پروری کدامند؟


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران گفت: تحلیل بهره وری تولید این سازمان در سال 1401 نشان می دهد که تولید آبزی پروری در واحد سطح در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و مازندران برتر بوده است. موفقیت آمیز.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167933/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار