بهره برداری از بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب کشور در جنوب پایتخت


شهرری – ایرنا – بزرگترین تصفیه خانه فاضلاب ایران در شهرری در جنوب پایتخت واقع شده و با اجرای 6 فاز، در آستانه تکمیل 2 فاز آخر دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064716/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار