بهره برداری از پارک لجستیک صادرات محصولات کشاورزی به زودی


تهران- ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل در صادرات محصولات کشاورزی، پارک لجستیک کشاورزی ایران در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955552/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار