بهره برداری از 153 طرح کشاورزی سیستان و بلوچستان


چابهار – ایرنا – 153 طرح در حوزه کشاورزی سیستان و بلوچستان با اعتباری بالغ بر 543 میلیارد و 644 میلیون تومان امروز/پنجشنبه/ به طور همزمان در سراسر این استان با حضور وزیر جهاد کشاورزی در چابهار به بهره برداری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069480/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5%DB%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار