بهره برداری و اجرای طرح های پرورش میگو در دلوار بوشهر آغاز شد


بوشهر – ایرنا – همزمان با نیمه دوم سفر رئیس جمهور و هیات دولت سیزدهم به استان بوشهر روز جمعه طی مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی از بهره برداری از کارخانه خوراک ماهی بهره برداری شد. و استخرهای پرورش میگو در بخش دلوار شهرستان تنگستان آغاز شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046094/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار