بهسازی سیستم های نوین آبیاری در 18 ولایت اجرا شده است


تهران- ایرنا- مشاور وزیر و مسئول اجرای طرح توسعه سیستم نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تسریع در اجرای سیستم های آبیاری هوشمند در کشور خبر داد و گفت: امسال اجرای طرح این طرح در 18 استان کشور به صورت نمونه و آزمایشی برنامه ریزی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108467/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار