به لطف تخم‌های مرموز عجیب، گونه‌های گربه‌سان شیطان شناسایی شدند

CSIRO مجموعه ماهی ملی استرالیا

کوسه گربه دیو جدید برخلاف همه اقوام نزدیک خود به جز یکی از آنها، چشمان سفید درخشانی دارد

این یافته ها نقطه اوج داستانی است که در سال 1983 در رولی شولز، استرالیای غربی آغاز شد. در ماه اوت، محققان چندین جعبه عجیب و خالی از تخم کوسه را از عمق حدود 450 متری جمع آوری کردند. در سال 1989، محققان یک کارتن تخم مرغ دیگر با یک جنین در داخل آن پیدا کردند. کیس ها به شدت ورزش می کردند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372226-demon-catshark-species-identified-thanks-to-weird-mystery-eggs/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

محققان گونه‌ای از کوسه‌ها را که برای علم جدید به کار می‌روند، توصیف کرده‌اند که بومی آب‌های شمال غربی استرالیا است و همه اینها به لطف مجموعه‌ای از تخم‌های مرموز و شیاردار است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار