به نظر می رسد ChatGPT روی کتاب های دارای حق چاپ مانند هری پاتر آموزش دیده است


هری پاتر و سنگ فیلسوف در سال 1997 منتشر شد.

زیتی اخزار/شاتراستاک

به نظر می رسد ChatGPT و جانشین آن GPT-4 جزئیات تعداد زیادی از کتاب های دارای حق چاپ را به خاطر بسپارند، و سؤالاتی را در مورد قانونی بودن ایجاد این مدل های زبان بزرگ (LLM) ایجاد کرده اند.

هر دو هوش مصنوعی توسط شرکت خصوصی OpenAI توسعه داده شده اند و بر روی حجم عظیمی از داده ها آموزش دیده اند، اما مشخص نیست که کدام متن ها این داده های آموزشی را تشکیل می دهند. برای دانستن بیشتر، دیوید بامن در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، و همکارانش بررسی کردند که آیا هوش مصنوعی قادر به…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372140-chatgpt-seems-to-be-trained-on-copyrighted-books-like-harry-potter/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار