بچه ماهیان خاویاری برای اولین بار آزاد شدند


تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر احیا و حفاظت ذخایر ژنتیکی آبزیان از تولید بچه فیل توسط سازمان شیلات ایران برای اولین بار در کشور خبر داد و گفت: این بچه فیل از استان های شمالی کشور به دریا رهاسازی شده است. کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034550/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار