بیایید به عقب برگردیم: چگونه انگل های ژنتیکی ما را سریعتر پیر می کنند


انگل‌های ژنتیکی به نام رتروترانسپوزون‌ها با افزایش سن فعال‌تر می‌شوند و یک مطالعه حیوانی نشان می‌دهد که ممکن است باعث واکنش‌های ایمنی شود که طول عمر ما را کوتاه می‌کند.

سلامتی


21 دسامبر 2022

DNA

تصویر DNA

MARK L’GARLIC/کتابخانه عکس علمی/Alamy

«انگل‌های ژنتیکی» معروف به رتروترانسپوزون‌ها با افزایش سن در انواع حیوانات فعال‌تر می‌شوند و این افزایش فعالیت باعث کوتاه شدن طول عمر می‌شود. اکنون، یک مطالعه حیوانی نشان داده است که این اثر پیری آنطور که قبلاً تصور می‌شد، نتیجه جهش‌های ژنومی نیست، بلکه می‌تواند نتیجه فعالیت انگل باشد که باعث ایجاد پاسخ ایمنی می‌شود.

درک دقیق چگونگی کاهش طول عمر این تکه‌های DNA انگلی می‌تواند به راه‌هایی برای افزایش عمر انسان منجر شود. بلر اشنایدر به آلبرت انیشتین می گوید: “اما راه طولانی است.”


منبع: https://www.newscientist.com/article/2352062-parasitic-dna-makes-us-age-faster-but-were-not-sure-why/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار