بیشتر تحقیقات کشاورزی کشور در عمل اجرا نمی شود


کرج – ایرنا – معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت اجرای نتایج فعالیت های تحقیقاتی در بخش کشاورزی کشور گفت: طبق بررسی های انجام شده بیشترین تحقیقات انجام شده در این بخش عملا اعمال نمی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968769/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار