بیش از سه هزار کنتور هوشمند بر روی چاه های آب کردستان نصب شده است

وی ادامه داد: با وجود مشکلات ذکر شده، در حال حاضر موفق ترین مدل کنتور نصب شده در استان کردستان کنتور هوشمند آب و برق است.

کردستان 9 دشت دارد که 5 دشت آن در نیمه شرقی، 2 دشت در غرب و 2 دشت دیگر در جنوب استان واقع شده است که دشت های قروه، دهگلان و چاردولی در شرق استان جزء ممنوعه است. دشت و حفر چاه ممنوع است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928399/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B5%D8%A8

استان کردستان دارای 18 منطقه مطالعاتی شامل 9 منطقه هسته ای و 9 منطقه مشترک است و میانگین بارندگی سالانه 455 میلی متر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: عدم امکان نصب بر روی منابع آب دیزلی و قابلیت دستکاری هوشمند از طریق تابلو و مدار کنتور از جمله موانع و مشکلات کلی نصب و راه اندازی کنتورهای هوشمند آب و برق و ولوم کن هوشمند. .

انحصار و نیاز آریانژاد به کالیبراسیون و دوره های نگهداری دوره ای، هزینه های بالای نصب کنتور، نبود خدمات پشتیبانی مناسب، نبود آنتن های درون خطی با قابلیت خواندن و کنترل داده، ناکارآمدی سایت های طراحی شده توسط شرکت های سازنده و عدم وجود سامانه توقف برداشت فراتر از سهمیه، عدم رعایت نکات فنی و هنجاری در نصب از دیگر موانع نصب کنتورهای هوشمند در نقاط آب است.

وی یکی از اقدامات این شرکت را اصلاح پروانه بهره برداری با هدف صرفه جویی در مصرف آب های زیرزمینی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر بهینه ترین ساعات بهره برداری از چاه های کشاورزی استان با میانگین 1500 ساعت در مدت زمان انجام می شود. استفاده

آرش آریانژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه این کار بر اساس اجرای طرح بیلان منابع آب زیرزمینی انجام می شود، افزود: با نصب این تعداد کنتور هوشمند بر روی منابع آبی استان، 58 میلیون برداشت غیرقانونی از منابع آبی استان انجام شد. متر مکعب انجام شد. آب مسدود شده است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار