بیش از چهار میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی کردستان بازگشت

وی خواستار استفاده صحیح بهره برداران از منابع آب زیرزمینی به ویژه در مناطق شرق استان شد و گفت: برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث ایجاد تغییرات فیزیکی در سفره های زیرزمینی استان می شود که جبران ناپذیر است.

آریانژاد ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند و حجمی، ایجاد و تقویت گروه های بازرسی، اجرای طرح تامین مصنوعی و تکثیر سیلاب، برگزاری جلسات مستمر شورای حفاظت آب استان، تشکیلات شرکت های حفاری و تامین اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در قالب اجرای داناب. طرح گسترش سواد آب یکی دیگر از برنامه های این شرکت با هدف حفظ منابع آب زیرزمینی است.

کردستان 9 دشت دارد که 5 دشت آن در نیمه شرقی، 2 دشت در غرب و 2 دشت دیگر در جنوب استان واقع شده است که دشت های قروه، دهگلان و چاردولی در شرق استان جزء ممنوعه است. دشت ها


منبع: https://www.irna.ir/news/84905024/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان افزود: از جمله اقدامات موثر برای حفاظت از منابع آبی استان اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی است که انسداد چاه های غیرمجاز را شامل می شود.

وی افزود: بر اساس آخرین بررسی ها در حال حاضر 4 هزار و 700 حلقه چاه آب دارای مجوز و 800 حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف استان وجود دارد.

آرش آریانژاد روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در نتیجه بسته شدن این چاه ها چهار میلیون و 400 هزار متر مکعب آب به سفره های زیرزمینی استان بازگردانده شد که کمک بزرگی به حفظ سطح آب در استان است. خط با اجرای طرح تعادل. .

استان کردستان دارای 18 منطقه مطالعاتی شامل 9 منطقه اصلی و 9 منطقه مشترک است که میانگین بارندگی سالانه در استان 455 میلی متر است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار